64249_259797704168104_1504758676_n

Za jakýmkoli problémem stojí naše minulost-naše předchozí zkušenost se světem.

Všichni jsme se narodili šťastní – bez názoru, s nulovou zkušeností, bez vlastního sebehodnocení. Přišli jsme na svět, kde ostatní již mají své zkušenosti, své názory (vlastní subjektivní pohled na svět) a oni jsou tady aby nás učili a chránili. Od prvního okamžiku jsme pod vlivem svého okolí  – rodina, přátele, kultura, víra… to všechno je dané. Vnější svět nás učí  jak vnímáme realitu.

Každá životní zkušenost se zaznamenává v naší paměti, naše podvědomí vyhodnocuje situaci jako příjemný, nebo nepříjemný zážitek a přiřadí ke vzpomínce příslušnou emoci, která se ve fyzickém těle manifestuje jako nějaký pocit. Podvědomí je náš centrální počítač a tělo je jeho nástroj, který používá pro komunikaci s vědomím.

Přirovnání podvědomí k vnitřnímu počítači je zcela na místě. Narodíme se se základními programy pro přežití – nepodmíněné reflexy jako třeba sací, pocit hladu, pocit chladu nebo tepla… Od prvního okamžiku se ukládá do paměti naprosto vše, co se děje kolem. Získáváme asi dvě miliardy smyslových vstupů za minutu a to vše se ukládá a podvědomí je vyhodnocuje, filtruje na základě důležitosti a na jejich základě vytváří programy nové. Jeho hlavním úkolem je nás chránit. Pokud člověk zažije nepříjemnou situaci, nebo událost, začne podvědomí vytvářet strategii, jak se příště podobné zkušenosti vyhnout a vytvoří obratem nový program. Určitě všichni zažili situaci, kdy dostali vynadáno od nějaké osoby a necítili se při tom dobře, a  jak se později v čase s tou osobou setkali, nebo měli setkat a najednou pociťovali nepříjemné pocity jako třeba sevření v žaludku, nebo stažené hrdlo. Podvědomí vytvořilo strategii, že bude pro příště lepší se osobě vyhnout a jediný komunikační kanál,  jak to vyjádřit,  je jeho tělo. Vytvořil tedy program, který aktivuje nepříjemné pocity v těle kdykoli se blíží podobná událost, jako varování a signál pro „útěk“. Stejným způsobem se formují veškeré nové programy v našem podvědomí, ať ty sebezáchovné, nebo také ty, které nás vedou k pocitům a zkušenostem příjemným.

Podvědomí má ale na starosti nás chránit bez ohledu na to, co si přejeme!

Vytvořené programy zůstávají v našem podvědomí uložené a aktivní i když už nejsou potřebné, ztratily význam, nebo došlo ke změně situace. Například jste zažili potupu v okamžiku, kdy jste promluvili veřejně (třeba už ve škole při zkoušení  jste neuměli, nebo vás setřel kolega na poradě). Později jste se naučili svou lekci, nebo jste rozhodnuti říct něco nahlas přede všemi, a jste si tím jistí, a přesto se dostavuje nepříjemný pocit „trémy“ – spustí se původní program. Ty pocity v těle sami o sobě vám brání to provést dobře, řeč se zadrhává, hlas se chvěje, slova se pletou, nebo dokonce jste tak paralyzovaní, že vám všechno vypadne úplně-program pracuje na strategii „útěk“. Situace se opakuje, zážitek se prohloubí, program se ještě více zdokonalí a vy se třeba už příště nepřihlásíte o slovo, nebo se dokonce budete pokoušet vyhnout situaci celé (například se vám nebude chtít jít do školy, nebo se vzdáte kariéry).

Reakce ostatních na vaše jednání je podle toho, jakou mají oni představu, jací by jste měli být a ne na to jací opravdu jste!

Techniky Faster EFT pracují přímo s emocemi, které jsou uložené s danou vzpomínkou, kdy jejích vyrušením teprve podvědomí „uzná za vhodné“ celý sebezáchovný program zrušit. Začarovaný kruh se přeruší a výsledek je téměř okamžitý a trvalý. Jako jeden ze stěžejních nástrojů používá techniku poklepu na vybrané akupresurní body součastně s procházením vzpomínkami – aktivací příslušných emocí. Akupresurní body jsou místa na těle, kde se meridiány  – dráhy, kterými proudí životní energie  v každém těle,  přibližují povrchu těla. Tyto dráhy objevili více než před 2000 tisíci lety Číňané a odvíjí se od tohoto poznatku mnoho alternativních technik léčení.  Nedávný výzkum (r.1995 Pierre De Vernejoul)prokázal přítomnost těchto drah –  pomocí vstříknutí neškodné radioaktivní technecium do koncových bodů na těle dobrovolníků a pomocí snímků gama kamery byl sledován pohyb této látky. Pokud byla látka vstříknuta kdekoli jinde, než jsou tyto body, nebylo žádné proudění zaznamenáno.

Co je to stres?

Stres je  reakce našeho těla na naše vnímání. Je to způsob, kterým podvědomí varuje před nebezpečím.

Každá emoce má v našem těle svou specifickou odezvu. Jak negativní, tak i pozitivní. Pokud podvědomí vyhodnotí součastnou situaci jako podobnou  nějaké již zažité události, která neměla příjemný dopad, začne vysílat signál tělu, aby svou strategii ústupu zrealizovalo. My začneme pociťovat napětí ve svalech, stažený žaludek, zvýšený tep, sevřené hrdlo a podobně. Některé jsou čistě výstražné a jiné jsou následkem podvědomé přípravy těla na útěk (tep,svaly,zrychlené dýchání). Dokonce pokud si jen představujeme budoucí událost a cítíme k ní nějaké emoce, podvědomí netuší, že jde o představu,  vyhodnocuje událost jako realitu a podle toho vydá signály. Díky tomu vnímáme pocity strachu, nebo naopak těšení se i před událostí samotnou, když na to jen myslíme, plánujeme.

“ Každý člověk zažil tolik otřesného a jen tak málo z toho se stalo doopravdy“.

 Prožívání představ minulosti i budoucnosti má na nás stejný vliv, jako by jsme to prožívali nyní. Podvědomí je schopno dokonce vyhodnotit budoucí představu a vytvořit novou strategii a programy, aby se podobné neopakovalo.

Je prokázáno, že za většinou zdravotních problému stojí stres. Opakované, nebo dlouhodobé změny v těle během stresu přináší svoje následky na vnitřních orgánech a na celém metabolizmu. Potřeba se vymanit ze stresu pak vede k dalšímu sebepoškozování se různými závislostmi na drogách a alkoholu, lécích ( jak antidepresiva, tak i léky proti bolestem již vzniklým), k přejídání, nebo naopak k anorexii a podobně. Podobně je na tom i psychika- například různé stupně deprese až po syndrom vyhoření, nespavost, astma, alergie, únava, bolest hlavy…

V neposlední řadě má stres a jeho reakce v těle za následek i snížení výkonnosti, schopnosti se učit, kreativity, změny v sociálním chování a vnímání sebe sama (sebehodnocení). Všechny následky svým dopadem přinášejí nový stres a kruh se uzavírá.

Faster EFT dokáže tento kruh přerušit a umožňuje návrat ke spokojenému životu, seberealizaci a ke zdraví.