Metoda Funkční Princip vychází ze základního poznatku, že příčinou všech našich problémů jsou naše pocity.

Není to tak, že bychom byli nějak nedokonalými tvory a pocity byly nějací záškodnící, kteří nám mají ztrpčovat náš život, naopak. Pocity máme proto, aby nás vedly správným směrem. Pocit je reakce na naši zkušenost abychom cítili, jestli je nám ta zkušenost příjemná, nebo nepříjemná. Jestli nám byla nějak užitečná, nebo nám spíš uškodila. Pocity nás vedou vždy směrem k zopakování pozitivní zkušenosti a k vyhnutí se té nepříjemné, škodlivé. Tento složitý systém ale začíná už v našem dětství, dokonce se jeho základy pokládají již během doby prenatální a to jsou období, kdy nejsme schopni jednak svou situaci příliš ovlivnit, ale situacím nedokážeme ani porozumět proč se dějí. Mnohdy dítě zažívá zkušenosti, kdy se rodiče chovají pod vlivem svých vlastních pocitů, které vůbec nesouvisí s dítětem, nicméně malé dítě má tendenci považovat sebe jako středobod vesmíru a své zkušenosti vyhodnocuje tak, že se týkají přímo jeho. O vlivu okolního světa třeba právě na jeho rodiče a jejich způsob reagování ještě nemá ani tušení. V této době vznikají myšlenková schémata o tom, co je normální, co znamená láska, pocit vlastní hodnoty a sebelásky. Také vznikají podvědomé programy, které na základě pokusů a omylů a následných pocitů v lidském podvědomí nastaví naše jednání a vyhodnocování tak, abychom byli schopni co nejlépe zvládnout životní situaci.

Ve chvíli kdy dospíváme a stáváme se zodpovědní sami za svůj život, máme plný vliv na svůj život a následné zkušenosti, si již nejsme schopní uvědomovat, že žijeme stále tyto podvědomé programy, které jsme potřebovali pouze v době dětství, kdy jsme neměli svobodnou volbu. Tyto programy nás ovládají po zbytek života právě skrze naše pocity.

Další důležitá a zásadní věc je, že náš mozek, nejdokonalejší počítač, má tendenci vyhledávat co je mu známé, co odpovídá uloženým zkušenostem. Protože sám osobě není pod vlivem pocitů, je pro něj směrodatná právě komfortní zóna již poznaného, než by vyhledával zkušenosti nové. Pokud tedy v našem podvědomí leží zkušenosti nepříjemné a jsou založeny s připojenými pocity, je pro náš mozek jednoznačně známé jaké to to bude až se situace bude opakovat. Na rozdíl od nových zkušeností, kdy nemá informaci kompletní o pocitovou stránku, bude vždy preferovat to již známé.
Žijeme tedy pod vlivem našeho naučeného reagování pocitově a výběrem našeho základního vyhledávajícího systému-mozku, který je schopen v naší realitě rozpoznávat situace, lidi, otevřené dveře které odpovídají tomu co zná abychom stále dokola opakovali velmi podobné zkušenosti. Oba systémy pro nás byly velmi důležité v dětství, kdy nás chránily, ale nyní jsou našimi pány, nedovolí nám vybírat si zkušenosti a prožitky, po kterých toužíme.

Metoda Funkční Princip je jeden z velmi účinných způsobů jak tyto programy nalézt, identifikovat, úplně je odstranit, nebo je přeprogramovat tak aby nám sloužily k tomu, čeho chceme dosáhnout nyní.

V momentě, kdy jsme si plně vědomi důvodu nějakého pocitu, nebo myšlenkového vzorce, a uvědomíme si, jaký vliv na nás má, je velmi snadné jednoduchým postupem dovolit aby jednou pro vždy ten pocit odešel, nebo se přestal aktivovat určitý program.
Metoda Funkční Princip je výborný pomocník při léčení různých problémů od našich pocitově vnímaných omezení v našem životě, jako jsou různé strachy, fobie, panické stavy, odkládání našit přání či povinností, deprese, nedostatek radosti v životě až po závažnější psychické problémy. Na úrovni těla má terapie vliv na zlepšení zdravotních problémů, které jsou následkem našeho vnitřního stresu. V neposlední řadě lze metodu účinně použít i k dosahování výrazných změn v našem životě, jako je zlepšení dosahování výsledků v práci, podnikání, ve sportu i v dalších životních cílech a snech, vylepšení našich vztahů, našeho vlastního sebevědomí a schopnosti mít se rád takový jaký jsem.

Konzultace Funkční Princip probíhá on-line po Skype/telefonu
Cena  on-line sezení ……….800,-/h

(je možná platba i v EURech dle aktuálního kurzu)

Platba následně na účet splatnost do 10 dní.

Pokud nemáte aktivní účet na Skype, můžete si ho zdarma vytvořit zde na odkaze:

Metoda Funkční Princip není zamýšlena jako náhrada za rady, diagnózu nebo léčbu poskytovanou lékařem!
Pokud jste v péči jakéhokoli zdravotního odborníka (nebo by jste měli být),doporučuji vám, aby jste s ním konzultovali jakékoliv změny vašeho jídelníčku, výživy, životního stylu, cvičení a podobně, dříve než je učiníte, a nikdy nepřestávejte ani nepřerušujte užívání předepsaných léků bez porady s vaším lékařem, nebo lékárníkem! Nejsem lékař, ani nemám lékařské vzdělání v žádném západním humánním ani veterinárním oboru. Jsem certifikovaný praktik alternativních technik léčení, a rozvoje osobnosti.