Robert G. Smith - kopie

Tato technika emocionální svobody a rozvoje osobní efektivity je postavená na znalostech alternativní východní medicíny a vytvořená jedním z nejlepších specialistů na zbavování se stresu a osobním koučem úspěchu, Robertem G. Smithem z USA. On sám vychází z poznatků několika dalších významných badatelů a praktiků v tomto relativně mladém oboru.

Faster Emotionally Focused Tranformation (Rychlejší Emočně Zaměřené Transformace) je metoda řadící se mezi ve světě velmi uznávané techniky spadající do oboru nazývaného energetická psychologie. Jedná se v podstatě o emoční formu akupresury.

Tato metoda má svého předchůdce, kterým je EFT – Emotional freedom techniques (techniky emoční svobody). Tvůrcem metody EFT je pan Gary Craig, který vychází ze studia díla dr.Rogera Callahana, který objevil, že může své znalosti klasické čínské medicíny – akupresury, využít nejen na fyzické symptomy, ale že působení poklepu na specifické body, kde se takzvané meridiány ( energetické dráhy v těle), přibližují povrchu těla, má vliv i na emocionální stav pacienta. Tento objev učinil na pacientce, která trpěla na intensivní úzkost a bázeň z vody, kdy strach během několika okamžiků úplně vymizel. Dr .Callahan a jeho dílo vychází z přesvědčení, že „Příčinou všech negativních emocí je porucha v energetickém systému člověka.“ Pan G. Craig ponechal stejný základní systém víry a vytvořil techniku EFT, která slaví úspěch po celém světě.

Základní metodu EFT k nám do Čech přinesla paní Sindy Katayama a obor je akreditován MŠMT.

Zakladatelem a autorem techniky Faster EFT je pan Robert G. Smith, osobní kouč úspěchu, praktik NLP ( Neurolingvistické programování), a specialista na zbavování se stresu. I když s nadšením shledal, že EFT je neuvěřitelně účinná metoda, měl problém se vyrovnat s faktem, že by příčinou problému měla být nějaká „porucha“. Zastává názor, že každý člověk je dokonalý a tělesný systém funguje výborně. Jeho hlubší studium problematiky přineslo poznání, že negativní emoce není porucha, ale prostředek komunikace našeho podvědomí. Naše podvědomí má hlavní funkci nás chránit. Jakoukoli negativní zkušenost vyhodnotí a začne vytvářet strategie – programy, jak se příště podobné situaci vyhnout. Jeho komunikační možnosti jsou právě pocity, které nazýváme emoce, to ony nás mají přimět se vyhnout dalšímu nepříjemnému zážitku. Naše podvědomí nemá na starosti to, co chceme, stará se jen o naši ochranu. Tedy fakt, že chceme překonat strach, nebo se situace hrozby změnila, vyřešila se, nemá vliv na podvědomí a jeho strategie.

Robert G. Smith zjistil, že technika EFT neopravuje poruchu v energetickém systému, ale energetický systém sám je možností, jak komunikovat přímo s podvědomím. Poklepem na vybrané akupresurní body na těle se odpojí emocionální náboj vzpomínky a tím dojde k přehodnocení důležitosti programu podvědomí a jeho odstranění. Původní systém EFT zjednodušil a vyvinul techniky, které pracují přímo s negativními vzpomínkami a ruší jejich dopad na naše podvědomí – přestávají mít moc nad naším cítěním a chováním, přesto ale neodstraní přiměřený, zdravý respekt, pouze navrátí člověka do vnímání, které měl před tou špatnou zkušeností.

Faster EFT má velmi široké spektrum využití. Je efektivní při řešení jakýchkoli negativních emocí, jako je například strach, smutek, emocionální traumata, vztek, pocity viny, pocity bezmoci a beznaděje. Úspěšně se používá k léčení deprese a syndromu vyhoření, závislostí, přejídání, fobií, psychických poruch, dětských problémů a další. Výborně pomáhá i při rozvoji osobnosti, zlepšení výkonnosti, sportovních výsledků, a řešení problémů ve vztazích.

Terapie není ani bolestivá, ani se při ní klient nesvléká.

Nepoužívají se žádné jehly, nástroje ani přístroje.

Klient sedí a terapeut mu lehce poklepává konečky prstů na body, které leží převážně v obličejové části a pak na klíční kosti a dolní části ruky, za současného procházení vzpomínkami a představami, spojenými s jeho problémem.

Pokud by měl klient problém s dotyky cizího člověka, může si po krátké instrukci body poklepávat sám. Podobný postup použijeme při terapii na Skype.

Nakonec je klient informován, jak si může jednodušší problémy řešit sám bez terapeuta pomocí technik Faster EFT

První sezení většinou trvá jeden a půl až dvě hodiny. Je dobré mít časovou rezervu, aby nebylo potřeba čas hlídat,nebo je možné domluvit přesný konec s terapeutem aby se klient časem nemusel zabývat vůbec.

Počet sezení, kterých je potřeba na vyřešení složitějších problému se různí, ale první výsledky jsou výrazné a okamžité už při prvním. V mnoha případech jedno sezení postačí a klient je schopen na zbytku pracovat sám doma, pokud mu to tak vyhovuje. K terapeutovi se může znovu vrátit, kdykoli uzná za vhodné. Tedy to znamená, že pokud klient kdykoli odmítne další doporučené sezení, nebo je odloží, neznamená to, že předešlá práce a investice jsou ztraceny. Výsledky dosažené na předchozích sezeních (i jediném) jsou již trvalé.

Je dobré si připravit několik řádek o problému, který chcete řešit, kdy nastíníte heslovitě o co se jedná a jakou máte představu výsledku a zašlete vše předem na emailovou adresu.

K objednání použijte prosím, pokud máte možnost, raději emailovou cestu, na telefonu nemusím být k zastižení, pokud právě probíhá terapie, mám vypnuté vyzvánění, aby nás nerušilo. Telefonní číslo by mělo sloužit k náhlému zrušení sezení, nebo pokud Vás očekávám a potřebujete se ptát na cestu. Napište mi prosím Vaše časové možnosti-dny v týdnu a časové rozmezí, kdy máte možnost se dostavit, nebo zda volíte skype sezení, a já Vám nabídnu nejbližší volné termíny.

Termíny pro sezení-začátek: Dohodou

Na jakékoli dotazy ráda odpovím na e-mail.

Cena terapie na online – Skype/telefon ………. 800,-kč/h (Možná platba v EURech dle aktuálního kurzu) platba následně na účet splatnost do 10 dní.

 

Pokud nemáte aktivní účet na Skype, můžete si ho zdarma vytvořit zde na odkaze:

Metoda Faster EFT není zamýšlena jako náhrada za rady, diagnózu nebo léčbu poskytovanou lékařem!
Pokud jste v péči jakéhokoli zdravotního odborníka (nebo by jste měli být),doporučuji vám, aby jste s ním konzultovali jakékoliv změny vašeho jídelníčku, výživy, životního stylu, cvičení a podobně, dříve než je učiníte, a nikdy nepřestávejte ani nepřerušujte užívání předepsaných léků bez porady s vaším lékařem, nebo lékárníkem! Nejsem lékař, ani nemám lékařské vzdělání v žádném západním humánním ani veterinárním oboru. Jsem certifikovaný praktik alternativních technik léčení, a rozvoje osobnosti.