Poruchy chování u dětí

Čvc 17, 2014
Publikoval: Romana Kvapilová
2846 přečtení

děti

 

Děti jsou velmi citlivé a vnímavé a i v tomto období vystavené stresu. Může je vyděsit, naštvat nebo ponížit i to, co by jsme si my dospělí neuvědomili, nevšimli si, nebo nám to nepřišlo nijak stresující.

Dítě do určitého věku bere každou situaci jako něco, co se nedá změnit, co se děje se souhlasem rodičů, nebo ostatních lidí, kteří ho vychovávají a chrání. Nepřemýšlí o tom, jako o problému k řešení. Prožité události samy formují jeho osobnost, pohled na svět a ostatní lidi, na to, co je dobré a co je špatné podle svých vzorů a utváří si vlastní sebehodnocení. Jaký si udělá pohled sám na sebe se vždycky odvíjí od reakcí jeho okolí na jeho chování.

Nejen z traumatických zážitků, jako může být týrání, smrt někoho blízkého, šikanování ve škole nebo v jiném kolektivu a podobně, ale i z drobných neúspěchů, nevysvětlených nedorozumění, nebo třeba nedostatku pozornosti a nevěnování se tomu,co ho trápí se postupně může vyvinout problém.

Uzavřenost, plachost

-nedostatek sebevědomí

-zhoršení schopnosti se soustředit, učit se

-Pomočování

-Různé strachy

-Opakované nemoci vedoucí k absenci ve škole

-Sociální fobie

-Agresivita

-Sebepoškozování

-Zhoršená imunita a špatné hojení úrazů

-Alergie

-Trávicí problémy

-Obezita, anorexie

-a další…

I s dětmi se dá praktikovat Faster EFT a lze je i naučit si základní techniku používat kdykoli se necítí dobře. Terapie je vhodná i pro rodiče, nebo opatrovníka, který se problémem trápí a neví si rady. Jeho reakce jsou už sami osobě podrážděné, protože je ve stresu jak z problému samotného dítěte, tak i ze svých vlastních starostí.